ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร สื่อพลัง http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


               ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา จำเป็นต้องอาศัยการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานขององค์ความรู้ ปตท. มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำองค์กรพลังงานสีเขียว พร้อมกับการเติบโตที่อาศัยความล้ำหน้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และงานวิจัยยุคใหม่ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ

news_img_92634_1

               ถังก๊าซคอมโพสิต ผลิตจากโพลิเมอร์ เส้นใย และเรซิน มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ไม่เกิดประกายไฟหากถูกกระแทกเหมือนถังเหล็ก มีน้ำหนักเบากว่าเหล็ก ไม่เกิดสนิม ทนต่อการกัดกร่อน มองเห็นปริมาณน้ำก๊าซ อายุการใช้งานนานกว่า 20 – 30 ปี ในขณะที่ถังเหล็กมีอายุใช้งาน 10 – 15 ปี

IMG_4406(1)

               พลาสติกปลอดสารพิษ (Green Plastic) เม็ดพลาสติกโพทีเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ไม่มีสารเคมีที่ส่งผลกระต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งจากวัตถุดิบที่ใช้และจากกระบวนการผลิต สามารถนำมาผลิตวัสดุที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ขวดนมเด็ก เป็นต้น

               พลาสติกชีวภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นพืช เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง มันเทศ ข้าวโพด นำมาขึ้นรูปเป็นถ้วยกาแฟ ถังป๊อบคอร์น และอื่นๆ ได้ ข้อดีคือสามารถย่อยสลายได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการกำจัดขยะ

               ในการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ “ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” อันหมายถึง การควบคุมดูแลคุณภาพและเทคโนโลยีในการพัฒนา ตลอดเส้นทางนับจากวัตถุดิบ กระบวนการ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่นำผลิตภัณฑ์มาส่งถึงมือผู้บริโภค ผ่าน 3 มิติหลัก (3P) อันได้แก่

               P แรกคือ Product หมายรวมถึงวัตถุดิบตั้งต้น (Feedstock) และผลิตภัณฑ์                P ที่สองคือ Process ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆ (Production) และการบริหารจัดการ และการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Sink)                P สุดท้ายคือ Public Awareness คือการมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิดรักษ์โลก โดยครอบคลุมตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้ค้า คู้ค้าและสาธารณชนทั่วไป

Untitl1

               จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรียนรู้อย่างจริงจังและทุ่มเทนั้น ปตท. เชื่อว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่จนเกิดผลได้แท้จริง สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและช่วยถนอมโลกที่เราอยู่ให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นตราบนานเท่านาน

Comment

Comment:

Tweet