กิจกรรมค่ายลำแสงแห่งอนาคต..แสงซินโครตรอน ครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะคะ ซึ่งจากความร่วมมือของเวบไซต์วิชาการ.คอม และห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ยังคงเปิดโอกาสให้เยาวชนสายวิทยาศาสตร์ระดับมัยธมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และสนใจที่จะได้เรียนรู้เรื่องเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และแสงซินโครตรอน ได้ส่งเรียงความ หัวข้อ “เหตุผลที่อยากมาค่ายลำแสงแห่งอนาคต..แสงซินโครตรอน ทำไม?” จากนั้นพิจารณาเรียงความและคัดเลือกน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจำนวน 45 คน จากทั่วประเทศ เพื่อเรียนรู้หลักการพื้นฐานของเครื่องกำเนิดซินโครตรอนและแสงซินโครตรอน และการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งต่อความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับการบรรยากาศการทำงานภายในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนอีกด้วยค่ะ

19 มีนาคม 2557 เวลา 8.00 น. น้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน จากหลายจังหวัด หลายโรงเรียน มารวมพลกันที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ที่ตั้งของเวบไซต์วิชาการ.คอม เพื่อเตรียมเดินทางไปห้องปฏิบัติการแสงสยาม (ส่วนน้องๆ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนต้นแบบของกิจกรรม จะไปเจอกันที่จุดหมายค่ะ)

น้องๆค่าย ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

 

9.00 น. ล้อหมุนแล้วค่ะ ครั้งนี้เราไปรถตู้ 3 คัน พร้อม staff จากวิชาการ.คอม ระหว่างทางทั้ง staff และน้องๆก็ทำความรู้จักกัน สร้างมิตรภาพใหม่ เพื่อนใหม่ ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกัน

 

12.00 น. ถึงจุดหมายสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ค่ะ ได้เวลาร่วมกันรับประทานอาหารก่อนที่จะเข้าไปใช้สมองเรียนรู้เรื่องแสงซินโครตรอนกันค่ะ

 

 

หลังรับประทานอาหารน้องๆได้แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. Angel way  2. ไกรทอง  3. ชาละวัน  4. มะนาว และ 5. เอาเลย  เพื่อเตรียมตัวทำกิจกรรมกันต่อไปค่ะ

              

13.00 น. เริ่มพิธีเปิด ณ ห้องออดิทรอเรียม ชั้น 4 อาคารสิรินธรวิชโชทัย โดย ดร. ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ผู้ใหญ่ใจดีของค่ายเราค่ะ

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์

                จากนั้นก็เริ่มการบรรยายจากพี่ๆวิทยากรทางด้านแสงซินโครตรอน ดร.พินิจ กิจขุนทด เรื่องจากอิเลคตรอนสู่แสงซินโครตรอน  ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ เรื่องเครื่องกำเนิดแสงสยามและระบบลำเลียงแสง และดร.วุฒิไกร บุษยาพร เรื่องการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน โดยน้องๆทุกคนต่างตั้งใจฟังการบรรยาย และมีข้อซักถามมากมายจนวิทยากรของทางสถาบันรู้สึกปลาบปลื้มใจมาก

                                ดร.พินิจ  กิจขุนทด                                            ดร.วุฒิไกร บุษยาพร

 

น้องๆฟังการบรรยายและซักถามข้อสงสัย

 

หลังจากนั้นพี่ๆวิทยากรได้พาชมสัมผัสเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม  และมีการแข่งขันพิเศษ คือ Motto Challenge ระหว่างแต่ละกลุ่ม โดยจะมีการแข่งเก็บคะแนนในทุกๆกิจกรรม

วิทยากร Synchrotron และ staff วิชาการ.คอม สาธิต Motto

 

ชมเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

 

16.30 น. หลังจากที่ได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้ว น้องๆก็ได้เดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมกันรับประทานอาหารเย็นนอกสถานที่

สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 

รับประทานอาหารเย็น พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการกับ staff จากวิชาการ.คอม

 

ประกาศผล Motto ของผู้ชนะจากทีมไกรทอง และรับของรางวัล

 

19.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อทำกิจกรรมดูดาว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

21.30 น. เดินทางกลับที่พักสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หินอุกกาบาตหนัก 100 kg

 

เรียนรู้เรื่องดาวต่างๆ   ดูดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์   และขึ้นไปชมดาวบนหอดูดาว

 

20 มีนาคม 2557 เวลา 8.45 น. เริ่มกิจกรรม Science show

เตรียมพร้อมก่อนเริ่ม Science show

 

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล สาธิตใช้ Helmholtz Coil จำลองการเกิดอิเลคตรอนของเครื่องเร่งอนุภาคซินโครตรอน

 

ดร.วุฒิไกร  บุษยาพร  สาธิตการทดลอง Laser bending

 

10.30 น. ดร.พินิจ  กิจขุนทด ให้น้องๆทำกิจกรรม Synchrotron Quiz เพื่อเก็บคะแนน กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามลำดับคือ ชาละวัน  มะนาว  ไกรทอง  Angel way  เอาเลย  โดยกลุ่มที่ได้คะแนนเป็น 3 อันดับแรก จะได้เลือกของที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรม Walk Rally ซึ่งชาละวันเลือกขวดน้ำอัดลม  มะนาวเลือกที่เจาะกระดาษ  และไกรทองเลือกค้อน  ส่วนทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็โดนลงโทษโดยให้ออกมาเต้นบนเวที

 

12.30 น. หลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันอิ่มแล้ว ก็เริ่มกิจกรรม Walk Rally ตามกลุ่ม

       1.  ไม้จิ้มฟันในขวด ให้น้องๆใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ให้มาปิดปากขวดที่มีน้ำเต็ม เมื่อคว่ำขวดลงน้ำต้องไม่ไหลออกมา จากนั้นให้ใส่ไม้จิ้มฟันเข้าไปในขวด แล้วไม้จิ้มฟันต้องลอยอยู่ได้ และเมื่อเอียงขวดน้ำยังคงสามารถไหลออกมาได้

 

     2.  เอาไข่ออกจากขวด ให้น้องๆ เอาไข่ออกจากขวดให้ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่ให้มา แต่ไข่และขวดต้องไม่แตก (กลุ่มที่ได้ขวดน้ำอัดลมสามารถนำมาใช้ในฐานนี้ได้)

   

 3.  นิทรรศการภาพสะท้อน ให้น้องๆเลือกหัวข้อคำถามที่เกี่ยวกับภาพสะท้อนแล้วตอบคำถามให้ได้ครบถ้วน

 

     4. แบงค์ออกจากขวด  ให้น้องๆใช้อุปกรณ์ที่ให้มาเอาแบงก์ออกจากขวด โดยที่ต้องไม่แตะขวด และขวดไม่ล้มหรือแตก (กลุ่มที่ได้ค้อนเอามาใช้ในฐานนี้ได้)

 

     5. ร่อนถั่วให้แยก  ให้น้องๆร่อนถั่วเขียวให้แยกจากถั่วอื่นๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่ให้มา แล้ววัดปริมาตรถั่วที่ร่อนได้โดยการชั่งน้ำหนัก (กลุ่มที่ได้ที่เจาะกระดาษเอามาใช้ในฐานนี้ได้)

 

เวลา 14.45 น. พิธีปิดค่าย 

หลังจากน้องๆทำกิจกรรมครบทุกฐานแล้ว พี่วิทยากรก็รวมคะแนนและมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะ คือ ทีมไกรทอง และทีมที่แพ้ คือ ทีมชาละวัน จากนั้นดร. ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ได้กล่าวปิดค่าย และวิทยากร Synchrotron  staff จากวิชาการ.คอม และน้องๆ ได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับ และความประทับใจจากค่ายนี้ พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/vcharkarn.com

          น้องๆคนไหนสนใจค่ายดีๆอย่างนี้ ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมของเว็บไซต์วิชาการ.คอมได้ตลอดนะคะ ส่วนค่ายลำแสงซินโครตรอนครั้งต่อไป ต้องพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet